Marrying Mr. Arrogant

FrozenFire26

Although Andrea Vianca Hernaez seems like a typical college instructor at Southern Yale University, she doesn't quite fit in. Hindi naman kasi siya anak-mayaman tulad ng halos lahat ng estudyanteng nag-aaral sa unibersidad. Sa katunayan ay ulila na siya. Pero dahil sa kabutihang loob ni Ma'am Angela ay nagawa ni Vian na magpatuloy at magpursigisa pag-aaral. Vian owes a lot to Ma'am Angela that she'll do anything to repay her kindness. Kaya naman nang minsang may hilingin si Ma'am Angela kay Vian para sa anak nitong si Lee Mitsui Peterson ay pikit-matang pumayag si Vian. But little does she know, her temporary involvement with Mitsui might as well be a lifetime commitment. Paano kung ang paglabas na pagpapanggap ay mauuwi sa totohanan? at sino nga ba ang mas matimbang, ang taong minsan mong minahal nang lubos o ang isang taong handa kang mahalin sa kabila ng iyong pagkakamali sa nakaraan?


Single Item for ₱195.00


Category: Novel / Adult Romance, Novel / Romance

Publisher: Summit Publishing Co., Inc.

Cover Price: N/A

ISSN : NA

On-Sale-Date: 2015/11/21

Print Length: N/A

Country: Philippines

File Size : N/A

Language: English

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

5.0

out of 5 stars

Your rating

  • Antonette

    Very nice story..Pag-ibig pa rin Ang nagwagi💖💖💖

    on November 24, 2015

You might also like

  • Marrying Mr. Arrogant (Free Sample)

  • Marrying Mr. Arrogant