Cookbook ng mga Putahe at Kakaning Pilipino

Maria Santos Luna

Ang COOKBOOK NG MGA PUTAHE AT KAKANING PILIPINO ay maraming bagong putahe at resipi mula sa iba’t ibang bayan na maaaring pag-aralan at lutuin para sa ating pamilya at mga panauhin, dito man o sa ibang bansa.


Single Item for ₱150.00


Category: Food and Beverage

Publisher: Amos Books

Cover Price: N/A

ISSN : 978-971-0344-99-4

On-Sale-Date: 2013/10/24

Print Length: N/A

Country: Philippines

File Size : N/A

Language: Tagalog

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

4.0

out of 5 stars

Your rating


You might also like

  • Cookbook ng mga Putahe at Kakaning Pilipino