His Possessive Ways

Marco Jose

Has Greg Montemayor, the team captain of the school’s basketball team and its most popular playboy, met his match in honor student and volleyball team captain Raisse Marquez? Hindi lubos maisip ni Greg kung bakit may isang babae sa school niya na hindi nahuhumaling sa charms niya. Pero alam ni Raisse na laro lang ang pag-ibig para kay Greg, kaya pilit niyang iniiwasan lahat ng gulong maaring dalhin sa kanya nito. Ang hindi niya alam, ang pag-iwas din niya ang makakahuli ng pansin ni Greg. A new game is about to begin for Greg, and it’s a game that Raisse doesn’t want to play. Or does she?


Single Item for ₱195.00


Category: Novel / Tagalog Romance, Novel / Romance

Publisher: Summit Publishing Co., Inc.

Cover Price: N/A

ISSN :

On-Sale-Date: 2017/09/18

Print Length: N/A

Country: Philippines

File Size : N/A

Language: N/A

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

5.0

out of 5 stars

Your rating

  • Antonette

    So nice Story..Like it..

    on September 25, 2017

You might also like

  • His Possessive Ways