Masasarap na Luto Natin

Maria Salud R. Enriquez

Ang Masasarap na Luto Natin ay hango sa iba’t ibang luto sa Pilipinas. Kasama rito ang mga lutong Kapampangan, Bisaya, Waray, Cebuano, Ilongo, Ilocano, Bikol at Kamorohang Mindanao. Narito rin ang ilan sa mga lutong Intsik, Español, Hapon, Amerikano at Italyano.


Single Item for ₱128.00


Category: Food and Beverage

Publisher: Amos Books

Cover Price: N/A

ISSN : 978-971-0324-87-X

On-Sale-Date: 2013/10/24

Print Length: N/A

Country: Philippines

File Size : N/A

Language: Tagalog

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

4.0

out of 5 stars

Your rating


You might also like

  • Masasarap na Luto Natin