After Goodbye

Pilosopotasya

OF ALL BEGINNINGS There will always be a boy who will spark doubts in a girl's heart. Sapat bang daanin lang sa quotes at GM ang gustong ipahiwatig ng kalooban? At paano matutukoy ang totoong intensyon ng isang tao kung taliwas ito sa sinasabi niya? THE MIDDLE OF There will always be a dude who will keep a girl hanging only to break her heart in the end. Maibabalik ba ng isang biglaang text conversation ang dating pinagsamahan at muntikang pag-iibigan? O ito na ba ang tutuldok sa kanilang naudlot na nakaraan? END OF IT There will always be a guy and a young woman who will set boundaries in their relationship even before romance can begin. Sa pagtatapat ba ng matagal na nararamdaman ng isang kaibigan magsisimula ang panibagong kabanata sa kanilang pagsasama? O dito magwawakas ang lahat?


Single Item for ₱195.00


Category: Novel / Romance, Novel / Tagalog Romance

Publisher: Summit Publishing Co., Inc.

Cover Price: N/A

ISSN : N/A

On-Sale-Date: 2017/06/23

Print Length: 220 pages

Country: Philippines

File Size : 10.05 MB

Language: Tagalog

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

3.0

out of 5 stars

Your rating


You might also like See All

  • After Goodbye

  • 23:11

  • AFGITMOLFM Part 2: Nostalgia

  • AFGITMOLFM Part 2: Nostalgia (Free Preview)

  • AFGITMOLFM Part 1: Euphoria