The Millionaire's Unwanted Wife (Free Sample)

Terelou1220

Masunuring anak si Althea Salvador at ang tanging hangad niya ay ang mapaluguran ang mga magulang. Kaya’t hindi niya mapahindian ang hiling ng ama na ipakasal siya para lamang makapagbayad ng utang na loob. Gabriel Monteverde, on the other hand, is the hottest bachelor in town but has a reputation as a heartbreaker. Para sa kanya, hindi dapat sineseryoso ang mga babae. Not even his parents could sway him to change his ways. Kaya parang pinagsakluban siya ng langit at lupa nang malaman niya ang huling habilin ng kanyang lolo—na kailangang ikasal siya kay Althea if he wants to get his inheritance. Galit ang nararamdaman ni Gabriel para kay Althea dahil sa pagpayag nito sa kalokohang kasunduan. He swears that he will never fall in love with Althea and that he will make her life a living hell. Hanggang saan kakayanin ni Althea ang pagsunod sa kagustuhan ng kanyang mga magulang? May pagmamahal pa kayang mamagitan kina Gabriel at Althea kahit na sa kasunduan lang nagsimula ang lahat?


Single Item for Free


Category: Novel / Adult Romance, Novel / Adult Romance

Publisher: Summit Publishing Co., Inc.

Cover Price: N/A

ISSN : NA

On-Sale-Date: 2015/11/11

Print Length: N/A

Country: Philippines

File Size : N/A

Language: Tagalog

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

4.5

out of 5 stars

Your rating


You might also like

  • The Millionaire's Unwanted Wife

  • The Millionaire's Unwanted Wife (Free Sample)