Ang mga Ideolohiyang Politikal ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines

Feorillo Petronillo A. Demeterio III

Napapanahon nang magkaroon tayo ng pagbalik-tanaw sa mga pangyayaring pulitikal na humubog sa pangkasalukuyang anyo ng ating bansa. Hindi marahil sinasadya ni Dr. Demeterio na sumulat ng isang kasaysayang pulitikal, subalit sa kanyang pagsuri ng mga dokumentong inilathala ng CBCP na may paksang may kaugnayan sa pulitika sa bansa sa nakaraang limang dekada, hindi lamang niyang nagawang bigyan tayo ng makatotohanang larawan ng yumayabong na pananaw ng Simbahan. Nagkaroon din tayo ng ideya kung bakit at paano tayo hinubog ng ating nakaraan. Ang mga naturang dokumento ng CBCP ay hindi lamang nagpapaliwanag at nagpapahayag ng turo ng simbahan. Ito rin ay sumasalamin sa mga kwento ng ating bayan. At sa pamamagitan ng masinsinang pagtasa at pag-analisa ni Dr. Demeterio sa mga nilalaman nito, mas mauunawaan natin kung bakit ang Simbahan ay tunay na isang mahalagang bahagi ng buhay pulitikal ng ating lipunan.


Single Item for ₱230.00


Category: Religion & Beliefs, Politics

Publisher: De La Salle University

Cover Price: N/A

ISSN : N/A

On-Sale-Date: 2013/10/23

Print Length: 122 pages

Country: Philippines

File Size : 14.96 MB

Language: Tagalog

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

4.0

out of 5 stars

Your rating


You might also like

  • Ang mga Ideolohiyang Politikal ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines