Alamat ng Rosas

Ghani Madueno

Noong unang panahon, may isang reynang namumukod-tangi ang kagandahan na namumuhay nang maligaya sa piling ng kanyang asawang hari. Isang karibal na hari ang naghangad sa kanya at ipinadukot siya, samantalang isang mainggiting mangkukulam naman ang naghangad sa kanyang magandang mukha at buong kataksilang kinuha iyon sa kanya. Alamin sa kuwentong ito ang pinagmulan ng rosas—kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Haring Hulio kay Rosa, at kung paano nagkaroon ng mga tinik ang rosas.


Single Item for ₱74.75


Category: Family and Parenting, Educational / General

Publisher: Lampara Publishing

Cover Price: N/A

ISSN : NA

On-Sale-Date: 2014/01/03

Print Length: 36 pages

Country: Philippines

File Size : 9.14 MB

Language: Tagalog

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

3.0

out of 5 stars

Your rating


You might also like

  • Alamat ng Rosas