Teen Clash Book 2: Battle Between Heart and Mind

iDangs

Sa pagtatapos ng clash sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan sa Kingdom High, may mga panibagong hamon na naman ang susubok sa samahan nina Josh, Ice, Xander, Ken, Sab, Zoe, Yannie, at Ayu. Ang inaakala nilang "happily ever after" ay tila mauudlot pa. In love, the heart and mind are often in conflict. Ano ang susundin ng bawat isa para mapagtagumpayan ang kani-kanilang kapalaran: ang nararamdaman ng puso, o ang pangangatuwiran ng isipan?


Single Item for ₱195.00


Category: Novel / Romance, Novel / Tagalog Romance

Publisher: Summit Publishing Co., Inc.

Cover Price: N/A

ISSN :

On-Sale-Date: 2017/05/04

Print Length: N/A

Country: Philippines

File Size : N/A

Language: N/A

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

5.0

out of 5 stars

Your rating


You might also like

  • Teen Clash Book 2: Battle Between Heart and Mind